Zasady tworzenia i funkcjonowania PKZP w zakładzie pracy szczegółowo reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502).

Zgodnie z art. 2.2 niniejszego rozporządzenia w jednym zakładzie pracy może funkcjonować tylko jedna PKZP.  W związku z tym jeżeli w danej firmie już funkcjonuje jedna Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa to pracodawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów funkcjonowania kolejnych kas. Pracownicy pragnący zawiązać nową kasę zgodnie z przytoczonym artykułem powinni zrezygnować z tego zamiaru i przystąpić do już funkcjonującej w zakładzie kasy. Natomiast w firmach  wielozakładowych, zrzeszających jednostki organizacyjne nie będące samodzielnymi zakładami pracy, mogą działać tylko oddziały PKZP, natomiast w przedsiębiorstwach wielozakładowych (np. konsorcjach) zrzeszających kilka zakładów pracy, gdzie każde z nich posiada osobowość prawną może działać tyle kas, ile jest tych samodzielnych zakładów pracy.

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ