2019 rok – czy zostały wprowadzone zmiany podstaw prawnych prowadzenia PKZP ?

 

Chcielibyśmy Państwa uspokoić - zmian w rozporządzeniu na którym opiera się działalność Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych nie wprowadzono.

Wciąż obowiązującym przepisem prawnym jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.1992.100.502).

Potwierdzamy powyższe ze względu na powstałe w śród Kas zamieszanie, jakoby rozporządzenie to zostało uchylone. W niektórych produktach pomocy prawnej on-line nawet renomowanych firm prawniczych takie błędy zaistniały. Jak się od nich dowiadujemy – błędy są już wyeliminowane.

Jako firma CASCO Sp. z o.o. radzimy zawsze traktować priorytetowo wydawnictwa publiczne. W Internetowym Systemie Aktów Prawnych – prowadzonym na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozważane rozporządzenie miało i ma statut „obowiązujący”. Sprawdź tutaj >>>

Od 01 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Zmieniło się także brzmienie artykułu 39 dotyczącego Kas Zapomogowo-pożyczkowych, ale nie wpływa ono na wspomniane powyżej rozporządzenie dotyczące Kas.

Stara ustawa nie została uchylona lecz została jedynie zmieniona. W dalszym ciągu, jeżeli chcemy powołać się na ustawę o związkach zawodowych to przywołujemy „Ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (z późniejszymi zmianami)”.

W ustawie o związkach zawodowych zmieniły się między innymi, częściowo, zapisy o PKZP.

Art.39.

Stare brzmienie:

1. W zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.

Nowe brzmienie:

1. U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.

 

Zmiany związane są z definicją Zakładu pracy a pracodawca oraz definicją pracownika. Nie wpływa to na obowiązywanie rozporządzenia z 19 grudnia 1992 o PKZP.

Komentarze  

#4 JanT 2019-08-06 11:34
Artykuł poprawiono :)
Cytować
#3 Małgorzata 2019-08-05 16:43
Cytuję Małgorzata:
Prawidłowe nowe brzmienie Art.39 to:
1. U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być OSOBY WYKONUJĄCE PRACĘ ZAROBKOWĄ, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.

Nie wyraziłam się precyzyjnie, zacytowałam oczywiście jedynie ust. 1 art 39 (ust. 2-4 utraciły moc, a ust. 5, jak zacytował Jan to "Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.")
Cytować
#2 Jan 2019-08-05 16:27
Po określeniu tekstu jednolitego (tj. Dz.U. 12.02.2019 poz.263) Art. 39. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych brzmi:
Art.39.1.U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.
Art.39.1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizowania i działania kas, o których mowa w ust. 1, obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.
Cytować
#1 Małgorzata 2019-08-05 15:03
Prawidłowe nowe brzmienie Art.39 to:
1. U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być OSOBY WYKONUJĄCE PRACĘ ZAROBKOWĄ, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe.
Cytować

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ