Walne zebranie członków jest najwyższym organem PKZP, w jego skład wchodzą wszyscy członkowie kasy lub jeżeli liczba członków jest większa niż 150 tylko wybrani delegaci. Liczbę delegatów ustala pierwsze walne zebranie członków.

Można wyróżnić dwa rodzaje walnego zgromadzenie członków/delegatów – zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd co najmniej raz w roku. Natomiast nadzwyczajne zebranie może zostać zwołane w razie potrzeby lub na żądanie: komisji rewizyjnej, 1/3 liczby członków PKZP, związków zawodowych.  Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PKZP, do kompetencji walnego zebrania członków należy:

  • uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian,
  • wybór i odwołanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej,
  • ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członków oraz zasad udzielania zapomóg,
  • zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych,
  • przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań  i wyników prac komisji rewizyjnej,
  • w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowania decyzji w sprawie ich pokrycia,
  • podejmowania uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP.

Wszystkie uchwały walnego zebrania muszą być zgodne z przepisami prawa i statutem kasy.

Komentarze  

#8 JanT 2021-04-06 13:00
Cytuję Kornelia:
Czy zarząd wchodzi w skład walnego zgromadzenia czy jest odrębnym organem?


KZP ma trzy organy:
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna,
- Walne Zebranie Członków.

Każdy z organów jest niezależny i odrębny od siebie. Pozdrawiam;
Cytować
#7 Kornelia 2021-04-06 12:23
Czy zarząd wchodzi w skład walnego zgromadzenia czy jest odrębnym organem?
Cytować
#6 JachuT 2020-01-31 10:09
Cytuję kassa:
A może być zebranie delegatów już od 100 członków? czy to będzie sprzeczne z rozporządzeniem?

Sprzeczne. Ale można zorganizować walne zebranie członków , którą część będzie reprezentować np. jedna osoba (mając pisemne upoważnienie od tej grupy osób). Tak to organizując można zorganizować walne zebranie członków, na którym będzie np. 5 osób mających upoważnienia (do reprezentowania) od większości członków.
Cytować
#5 JachuT 2020-01-31 10:07
Cytuję aga:
a czy można już zrobić pierwsze Walne Zebranie tylko z delegatów?

Tak, jeżeli na pierwszym zebraniu "założycielskim" ustalono sposób wyboru delegatów, później wybrano tych delegatów i w kasie teraz jest ponad 150 członków.
Cytować
#4 JanT 2019-02-14 12:28
Cytuję aga:
a czy można już zrobić pierwsze Walne Zebranie tylko z delegatów?


Jeżeli zebranie założycielskie (tak naprawdę to będzie pierwsze walne zebranie) ustali Statut, a w nim będzie określony regulamin wyboru delegatów, to każde następne zebranie może być już Zebraniem delegatów.
Pozdrawiam;
Cytować
#3 JanT 2019-02-14 12:25
Cytuję kassa:
A może być zebranie delegatów już od 100 członków? czy to będzie sprzeczne z rozporządzeniem?


Wg rozporządzenia NIE może.

Można to "obejść" jeżeli nie nazwiemy ich delegatami a np. "reprezentantami", którzy na zebranie zbiorą od członków kasy (których będą reprezentowali) upoważnienia do głosowania.
Pozdrawiam :)
Cytować
#2 aga 2019-02-14 07:43
a czy można już zrobić pierwsze Walne Zebranie tylko z delegatów?
Cytować
#1 kassa 2018-04-29 16:27
A może być zebranie delegatów już od 100 członków? czy to będzie sprzeczne z rozporządzeniem?
Cytować

Podoba Ci się nasza strona? Uważasz, że jest godna polecenia? Poleć nas swoim znajomym. W celu uczestnictwa w programie „Poleć nas” należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać adresy poczty e-mail osób, którym polecasz nasz serwis. W momencie potwierdzenia przez te osoby linku, będziesz brał udział w losowaniu nagród.

Mamy do rozdania:
- pendrivy,
- zestawy na biurko,
- zestawy gadżetów (smycz, długopisy, kubek).

WEŹ UDZIAŁ