Aktualności z bloga

 • PKZP od założenia do prosperity. Rozwój.

  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – optymalizacja. PKZP ma możliwość tworzyć i zarządzać m. i. trzema głównymi funduszami tj. funduszem pożyczkowo-oszczędnościowym, funduszem rezerwowym i funduszem zapomogowym. Ten ostatni zgodnie z...

  WIĘCEJ

 • PKZP od założenia do prosperity. Działania założycielskie.

  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa – tworzenie funduszu. Dalej pozostaje już prosta droga. Prosta, ponieważ kolejność działań założycielskich jest zawsze taka sama. Tworzymy symulacje dla różnych warunków początkowych. Można również posłużyć się...

  WIĘCEJ

 • PKZP od założenia do prosperity. Inicjacja.

  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa –kroki „przedformalne”.                Najtrudniejszą rzeczą w każdej firmie jest utrzymanie właściwych relacji międzyludzkich, w tym przede wszystkim zaufania, koleżeństwa i po prostu współpracy. Celem pracodawcy...

  WIĘCEJ

 • Ochrona wynagrodzenia za pracę 2019 rok

  Wynagrodzenia wolne od potrąceń w 2019 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady...

  WIĘCEJ

 • Dokumenty normujące działanie Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych

  Warunki tworzenia oraz zasady organizowania i funkcjonowania Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych (PKZP) zostały uregulowane przepisami art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 z późn....

  WIĘCEJ

 • Archiwizacja dokumentacji Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

  W związku ze swoją działalnością PKZP wytwarza i gromadzi różnego rodzaju dokumenty. I. Dokumentacja wytwarzana przez Zarząd 1. Protokoły z posiedzeń i uchwały zarządu. Powinny być prowadzone chronologicznie i zawierać oprócz protokołów, uchwały,...

  WIĘCEJ

 • Czy księgowa ma prawo robić przelewy z PKZP ?

  Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) jak i Komisja Rewizyjna mogą składać się z 3 lub więcej członków. Obsługa księgowa, kasjerska (obsługa gotówkowa PKZP), pomocy prawnej jest prowadzona przez pracownika lub firmę...

  WIĘCEJ

 • Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa a RODO

  Każda organizacja, która przetwarza dane osobowe podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Podstawy prawne:  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.  (Art. 51. 1. Dz. U. z 1997 r.  Nr 78, poz. 483) Ustawa z dnia 10...

  WIĘCEJ

 • Najczęstsze pytania na szkoleniach

  1.       Czy komornik może zająć wkłady członkowskie członka PKZP ? Wkłady członkowskie są przechowywane (księgowane) na imiennym rachunku członka PKZP i stanowią jego własność, a w przypadku rezygnacji z przynależności do PKZP podlegają zwrotowi. Wkłady...

  WIĘCEJ

 • Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych z PKZP

  Pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe w myśl zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502) oraz postanowień statutowych zorientowane są w swojej działalności na świadczenie pomocy finansowej...

  WIĘCEJ

 • Prawa i obowiązki członka PKZP

  Każdy pracownik z racji członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej zobligowany jest do przestrzegania zapisów statusu kasy, z którego wynikają wprost obowiązki i prawa każdego członka. Zostały one także wymienione w art. 8...

  WIĘCEJ

 • Dochodzenie wierzytelności w Pracowniczych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych

  W czasach kryzysu funkcjonujące na rynku banki i inne firmy świadczące usługi kredytowe prześcigają się w ofertach pożyczek gotówkowych adresowanych do wszystkich obywateli. Każda osoba ma inny powód, dla którego potrzebuje dodatkowych...

  WIĘCEJ

Zobacz pozostałe...

Szkolenia

 • Aktualna oferta szkoleń

  Z ogromną przyjemnością informujemy o nowym harmonogramie szkoleń związanych z tematyką Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Casco Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić na szkolenie pt.: "Podstawy...

  WIĘCEJ

Oprogramowanie do obsługi PKZP

 • Polecane oprogramowanie do obsługi PKZP

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa firmy Casco sp. z o.o. dedykowanym do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Oprogramowanie świetnie spisuje się w obsłudze zarówno w jednym przedsiębiorstwie jak i w kasach międzyzakładowych. Jest kompleksowym narzędziem umożliwiającym ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek, comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia oraz pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych pracowniczej kasy. Więcej informacji...

Witamy na naszej stronie